Foto elektrického pohonu se zásuvkou a kabel pro otvírání pomocí externího ovládacího tlaèítka