Foto elektrického pohonu a dráhy pohonu s nouzovým odblokováním